Tags:
create new tag
view all tags

روانشناسی رنگ ها در دکوراسیون و اخبار مهم دنیا

روانشناسی رنگ ها

صدای فارس قصد دارد که اخبار مهم دنیا را در هر زمینه ای به اطلاع شما برساند و شما را از آنها آگاه سازد. چیدمان لوکس اما اصولی زمانی ممکن پذیر است که شما از علم روانشناسی رنگ ها آگاهی داشته باشید. همخوانی و هماهنگی وسایل بیانگر حسن سلیقه ی شما و ایده پردازی هوشمندانه می باشد. روانشناسی رنگ ها یعنی ابن که شما از میزان و نوع انرژِی رنگ ها آگاهی دارید و از نماد رنگ ها مطلع هستید. نکته اساسی در انتخاب رنگ برای دکوراسیون این است که شما چگونه برای هر قسمت از خانه رنگ مناسب انتخاب کنید. شما باید با توجه متراژ خانه، تعداد پنجره ها، شمالی یا جنوبی بودن خانه و روحیه ی افراد رنگ دیوارها را انتخاب نمایید. در واقع باید به شما بگوییم که رنگ دیوارها و وسایل هستند که خانه ی شما را بزرگ و یا کوچک نشان می دهند. به سراغ رنگ های تیره رفتن نشان دهنده ی سطح انرژی پایین افرادی است که در خانه زندگی می کنند.

تاثیر رنگ های خنثی بر روی دکوراسیون

همخوانی رنگ دیوارها با وسایل خانه

برای اطلاع از اخبار مهم دنیا و مطالعه مقاله های آموزشی می توانید با خبرگزاری فارس همراه شوید. نکته اساسی در دکوراسیون منزل همخوانی رنگ دیوارها با وسایل می باشد که باید رعایت شود. برای چیدمان وسایل باید تلاش نمود که دکوراسیون از هارمونیک خاصی بهره ببرد. پیشنهاد می شود که اگر علاقمند به سبک دکوراسیون های کلاسیک هستید از رنگ های خنثی استفاده کنید. رنگ سفید رنگی است که نماد صلح و دوستی می باشد و بیانگر سلیقه ی کلاسیک در دکوراسیون است. رنگ های خنثی به خوبی با یکدیگر سازگار می شوند و ترکیب های جالبی به وجود می آورند به طور مثال ترکیب سفید و طوسی. طوسی از رنگ های خنثی محسوب میشود که مانند رنگ سفید به راحتی با رنگ های گرم و سرد هماهنگ می شود. افرادی که به سمت رنگ های خنثی می روند عمدتا علاقمند به طرح های ساده اما خیره کننده هستند. از مزایای رنگ های خنثی ست شدن آنها با رنگ های گرم و سرد می توان اشاره کرد.

استفاده رنگ های گرم برای خانه

خبرگزاری صدای فارس همواره سعی بر پخش اخبار مهم دنیا و افزایش اطلاعات عمومی افراد جامعه می کند. اگر بخواهیم دسته بندی رنگ ها را به شما توضیح دهیم باید بیان کنیم که سه رنگ آبی، قرمز و زرد رنگ های اصلی هستند. سایر رنگ ها که رنگ های فرعی نامیده می شوند از ترکیب رنگ های پایه بدست می آیند. افرادی که اهل جسارت هستند و در تمامی مراحل زندگی بی باک و شجاع بوده اند به سراغ رنگ هایی مانند قرمز در دکوراسیون خانه می روند. رنگ قرمز یک رنگ هیجان انگیز است که نشان دهنده ی روحیه ی نشاط آور و پر هیجان می باشد. رنگ سرخابی بیانگر گرمی و جریان زندگی می باشد که بیشتر در اتاق خواب نوجوانان و جوانان برای تخت و رنگ دیوارها استفاده می شود. رنگ نارنجی نیز یک رنگ چشم نواز که نشان دهنده ی انرژی، شادی و صمیمیت می باشد نیز می تواند برای طرفداران پاییز هارمونیک خاصی با رنگ طوسی در دکوراسیون داشته باشد.

ترکیب رنگ خنثی (سفید) با رنگ گرم (زرد)

رنگ های سرد

برای اطلاع از جدیدترین اخبار دنیا با صدای فارس همراه شوید و از اخبار مهم دنیا آگاه شوید. رنگ های آبی، سبز و بنفش با تناژهای مخصوص خود جز رنگ های سرد به حساب می آیند. تناژ رنگ آبی بیانگر صداقت، آرامش و وفاداری می باشد که در تمامی قسمت های یک خانه می تواند در چیدمان دکوراسیون به کار گرفته شود. افرادی که علاقمند به رنگ آبی هستند عمدتا از طیف رنگی کمرنگ برای چیدمان اتاق خواب برای حفظ آرامش استفاده می کنند. رنگ بنفش که نشان دهنده ی روحیه ی سلطنتی، ثروت، احترام و پیچیدگی می باشد. رنگ بنفش به خوبی با رنگ های خنثی ست می شود و هارمونیک خاصی را به همراه خواهد داشت. رنگ سبز بیانگر روحیه ی رشد، سلامت و خنکی است که دوست داران طبیعت و محیط زیست را به خود جلب می کند. چیدمان رنگ ها در کنار یکدیگر کار بسیار سختی نیست فقط کافی است از روحیه ی خود آگاهی کامل داشته باشید.

چیدمان لوکس اما اصولی

روانشناسی رنگ ها به شما در ساخت یک ایده برای چیدمان لوکس اما اصولی وسایل کمک می کند. اگر شما شناخت کافی از انرژی رنگ ها داشته باشید به خوبی میتوانید آنها را به کار گیرید. یعنی آگاهی از میزان سطح انرژی رنگ ها به شما در ایده پردازی برای دکوراسیون کمک بسزایی می کند.

به کار گیری رنگ آّبی برای اتاق خواب

همخوانی و هماهنگی وسایل و رنگ دیوارها در دکوراسیون

همخوانی و هماهنگی وسایل و رنگ دیوارها در دکوراسیون یک خانه با یکدیگر نشان می دهد که چه میزان به زیبایی خانه خود اهمیت می دهید. دوری از پراکندگی رنگ ها در دکوراسیون موجب چیدمان مختص به شما در دکوراسیون می شود. به گونه ای که انتخاب رنگ هایی که مکمل یکدیگر نیستند نشان دهنده ی آشفتگی می باشد. پیشنهاد می شود کسانی که دکوراسیون خانه خود را دیر به دیر عوض می کنند به سراغ رنگ های خنثی بروند. کسانی که جسارت زیادی به خرج می دهند و به تعویض دکوراسیون می پردازند به سراغ رنگ های گرم بروند. رنگ های سرد نیز چون متانت و آرامش خاصی به همراه دارند هرگز چشم را خسته نمی کنند. به اصطلاح بهتر می توان گفت که این طیف رنگ ها تکراری نمی شوند.

برای اطلاع از جدیدترین اخبار دنیا یا اخبار مهم دنیا و آگاه شدن از رویدادها و رخدادها با خبرگزاری فارس همراه شوید.

Topic revision: r1 - 2023-11-08 - AydaSahimi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback