Tags:
create new tag
view all tags

راهنمای خرید دستگاه لیزر موهای زائد خانگی

در این بین ممکن بوده که شما نیز جزو افرادی بوده که استفاده از این دستگاه ها را مناسب نمی دانند. به طور معمول این تفکر ناشی از نداشتن اطلاعات کافی در رابطه با این دستگاه به وجود می آید، و در واقع این دستگاه ها همان دستگاه های لیزری بوده که در کلینیک ها استفاده شده و تنها تفاوت آن ها این بوده که این نمونه های خانگی در سایزهای کوچکتری عرضه می گردند. این دستگاه ها به شما این امکان را داده تا بدون نیاز به ساعت ها معطلی در مطب ها و صرف هزینه های بالا تنها با یک بار هزینه نمودن برای خرید این دستگاه هر وقت خود مایل بوده در خانه اقدام به از بین بردن موهای زائد خود نمایید و خوب است بدانید که این کار به تجربه ای نیز نیاز نخواهد داشت.

انواع موبر

بیشتر موبرها به صورت کرم‌ و تیوپی در بازار موجودند اما به تازگی انواع ژل‌‌مانند و اسپری آن هم که دردسر کمتری دارند، تولید شده است.

پوست برخی افراد به موبرها حساسیت دارد. در نتیجه می‌توانید قبل از استفاده، آن را روی یک قسمت از پوستتان امتحان کنید. پیشنهاد می‌کنیم این قسمت‌ زانو یا پشت‌ زانو باشدکه اگر هم پوست واکنش خاصی مثل قرمزی، خارش یا التها‌ب نشان داد، در معرض دید نباشد. اگر پوستتان به مواد موبر حساسیت داشت، هیچ نوع دیگری از آن را امتحان نکنید چون ترکیب‌ بیشتر این محصولات شبیه هم است و اگر به یک نوع واکنش نشان دادید، به احتمال زیاد به انواع دیگر آن هم حساسیت خواهید داشت.

انواع دستگاه لیزر :

با ورود دستگاه های لیزر به بازار استقبال بسیار زیادی از آن ها صورت گرفت؛ از بین اولین دستگاه های لیزر می توان به لیزرهای یاقوت یا روبی و لیزر Nd:YAG اشاره نمود. اگر چه این لیزرها در ابتدا موفق به جلب رضایت افراد شدند اما با پیشرفت فناروری و روی کار آمدن دستگاه های پیشرفته ای به نام لیزر های دایود و الکساندرایت این لیزرها دیگر بدون استفاده ماندند. لیزرهای دایود و الکساندرایت قادر به ساطع نمودن طول موج های اختصاصی بودند. پس از مدتی این بار لیزرهای IPL بوده که در بازار بسیار سرو صدا کردند.

منبع: آسمونی

Topic revision: r1 - 2024-02-07 - AydaSahimi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback